top of page
자산 1.png
자산 1.png

​주식회사 아타쿠

서울시 서초구 방배로22길 20 (방배동, 디와이즈빌딩)
20 Bangbae-Ro 22-Gil, Seocho-Gu, Seoul, South Korea 06664

H.  aztaku.co.kr     |     E.  biz@aztaku.co.kr

대표  강  성  욱     |     사업자등록번호  877-87-01598

업태  비스업/정보통신업     |     종목  광고대행

© AZTAKU Co.,Ltd. All Rights Reserved.
bottom of page